Get Adobe Flash player

ถ่ายเอกสาร - ปริ้นติ้ง

- ถ่ายเอกสารสี – ขาวดำ
พริ้นติ้งออนดีมานด์ ด้วยเครื่องเลเซอร์ดิจิตัล, เครื่องใหม่คุณภาพสูง
ทั้งงานชุด งานย่อยทั่วไป
- ปริ้นงาน ขาว-ดำ/สี และสืบค้นข้อมูล
ใช้เครื่องปริ้นความเร็วสูง 60 แผ่นต่อวินาที งานปริ้นไม่ต้องรอนาน.
- ถ่ายแบบแปลน/แผนที่ทางอากาศ สี/ขาว-ดำ ขนาด A๐
คมชัด หมึกสีถูกน้ำไม่เลอะ เป็นหมึกสีเจล

เพิ่มเติม

บริการเข้าเล่มหนังสือ

เข้าเล่มได้ทุกประเภท
- ติดแล็คซีน
- เข้าห่วงเส้นลวด, ห่วงเกลียว
- ไสกาวเข้าเล่มงานวิชาการ
- เข้าเล่มปกวิทยานิพนธ์ พิมพ์ทอง

เพิ่มเติม

แฟ้มประเมินวิทยฐานะ

ประกอบด้วยแฟ้ม 1 โหล และแบบประเมิน, ซีดี, แนวทางในการบันทึกร่องรอย

เพิ่มเติม

อัดภาพระบบดิจิตอล

ถ่ายรูปด่วน รอรับได้, อัดภาพจัมโบ้ และขนาดต่าง ๆ พร้อมบริการตกแต่งภาพ

เพิ่มเติม


ศักยภาพในการผลิตงาน

หจก. เอกสารซีพี มีศักยภาพในการผลิตงาน-ถ่ายเอกสาร-เข้าเล่ม-ไสกาว
งานวิชาการได้วันละ 550 เล่ม งานวิชาการรอรับได้เลย แล้วเสร็จภายใน 1 วัน
งานชุดสำหรับสัมมนา/เอกสารอบรม ผลิตได้วันละ 800 – 1,000 ชุดแล้วเสร็จภายใน 1 วัน

เพิ่มเติม